Júliustól változik a KRESZ

Júliustól változik a KRESZ

- Kategória: Kiemelt cikk
2

A legjelentősebb változás, hogy a 2011. július 1-jétől hatályos módosítás szerint a felsorolt jogsértések (gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzésen történő áthaladás, ittas járművezetés) esetén a közúti forgalomban történő ellenőrzés alkalmával a járművet a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezései szerint vissza lehet tartani.

Ugyancsak 2011. július 1-jétől hatályos az a rendelkezés, amely kimondja, hogy amennyiben az eljáró hatóság a közúti ellenőrzés során megállapítja, hogy a jármű vezetőjének, vagy üzembentartójának közigazgatási bírság tartozása áll fenn, a gépjárművet visszatarthatja. A fenti rendelkezéseknek köszönhetően remélhetően nagymértékben csökkeni fog a külföldi hatósági jelzéssel ellátott gépjárművekkel elkövetett szabályszegések száma.

 

Telepitett traffipax az autópályán
Városban, 120-as tempó felett 300 000 forintunk bánja a gyorshajtást 2011 júliusától

A gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon (uramisten, ki hívja ma már rádiótelefonnak? a szerk.  🙂  ) használatára vonatkozó rendelkezések megsértése kikerül a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köréből, és legfeljebb 30 000 forint helyszíni bírsággal sújtható. Ezek a jogsértések a jövőben szabálysértésnek minősülnek.

Ugyanakkor az ittas vezetés eddigi szabálysértési alakzata és a megengedett legnagyobb sebesség túllépése átkerül a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések közé. Amennyiben a szabályszegés (gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzésen történő áthaladás, ittas vezetés) elkövetője a helyszínen ismertté válik, akkor az üzembentartóval szemben az eljárás nem folytatható le. Ebben az esetben a tényleges elkövető kerül felelősségre vonásra és megszűnik a szabálysértési és a közigazgatási eljárás párhuzamossága.

A közigazgatási bírság hatálya alá nem tartozó sebességtúllépés (15-20 km/órát el nem érő sebességtúllépés) továbbra is szabálysértésnek minősül. A tilos jelzés ellenére a vasúti átjárón történő áthaladás a gépi meghajtású járművek esetében átkerült a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések körébe. Az ittas vezetés szabálysértése alól kikerül a közúti közlekedésben használt járművek vezetése, mivel a jövőben az is közigazgatási bírsággal sújtandó.

A módosítást követően szigorúbb lesz az ittas vezetés szankcionálása, mivel a közigazgatási eljárásban a zéró tolerancia elvét követve a bűncselekménynek nem minősülő ittas vezetés esetében fix bírságtételek kerülnek bevezetésre (150 ezer, 200 ezer, 300 ezer forint), illetve kiszabása során a hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége. Közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén nem áll fenn a járművezetéstől eltiltás, azonban továbbra is előéleti pont kerül alkalmazásra, egyúttal a pontok száma jelentősen megemelkedik. Mivel járművezetéstől eltiltásra a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés hatálya alá tartozó ügyekben nincs lehetőség, így a vezetői engedély helyszíni elvételére sem kerülhet sor. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény gyanúja esetén a vezetői engedély elvételre kerül.

A közlekedésbiztonság javítása érdekében szigorodtak az egyes jogsértésekhez rendelt előéleti pontszámok. A szabálysértéseknél  az eddigi 1-5 helyett 1-8 pont, gondatlan bűncselekmény esetében az eddigi 6 helyett 9, szándékos bűncselekményeknél 9 helyett 11 pont kerül meghatározásra. Az új szabályozás szerint akár 2 súlyos szabályszegés elkövetése oda vezethet, hogy a személy eléri a 18 pontot, és a vezetési jogosultság 6 hónapig tartó szüneteltetésére kerül sor.

Új elemet képeznek a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetében alkalmazható pontszámok, amelyek igazodva a szabálysértésekhez, 1-8 pont között kerültek meghatározásra.

 

motorbaleset
A gyorshajtás miatt bekövetkezett balesetek számának csökkenését remélik az intézkedésektől

Hegylakók különvélemény: üdvözöljük, hogy végre hatékonyan lépnek fel az ittas vezetés ellen, és egyben régi adósságot törlesztenek azzal, hogy a hazánkban szabálysértést elkövető külföldi állampolgárokat is fizetésre kényszeríthetik a jármű visszatartásával. A bukósisak nélküli motorozásért kiszabható maximálisan (!) harmincezres tételt viszont túlzottan alacsonynak találjuk, ez az összeg nem jelent elég visszatartó erőt, így nem látja el a törvény a feladatát.

 

 • dr. Szabó László

  Mi ez a zavarsodottság ittas vezetés esetében? Mo-on zéró tlorancia vanm azaz a legcsekélyebb mértékű alkohol fogyasztás esetén. pl 1 öveg sör 0,36 ezrelék, sem vezethet senki. Erre itt az ellentmondás, hogy 0,8 ezrelékig ittasság esetén, nem vehetik el a helyszínen a jogosítványt. Azaz, a közigazgatási eljárás folyamatba tétele mellett, majdan leendő pénzbírsággal történik az aeljárás. A kedves ittas autós pedig mehet tovább!Majd ha a köveztkező gyallogátkelőhelyen elüt valakit nevezzük alkoholos állapotban, akkor ki lesz a felelős? Szerintem aza a rendőr, aki továbbengedte!!

 • nÉMETH bOLDIZSÁR

  A közlekedés rendjének felborult az egyensúlya. Törvénysértő
  intézkedések tömege történik. Magyarország a BÜNTETÉSEK
  országa lett ! A RENDŐRSÉG a KÖNNYű pénzbeszedésre, az autósok
  megzsarolására specializálódott ! Óriási HIBA és NAGY CSALÓDÁS !
  A HATALOM m e g b í z o t t birtokosai rossz irányba haladnak.
  O tolarencia : = KUSS ! A vezetés komolysága ?